ROZVOJ AREÁLU

Průmyslový park Vám nabízí možnost pronájmu volných ploch pro Vaše podnikatelské záměry. V základním modelu Vám nabízíme plochy od 2.650 do 20.400 m², jak je znázorněno na mapce.

V úpravě areálu můžeme jít ještě dál a nebráníme se projektům většího rozsahu, a tak lze uvažovat i o rozlohách v řádu hektarů. Jsme otevřeni Vašim požadavkům a rádi jim vyjdeme vstříc.

 

VIZUALIZACE